Предлагаме професионален ремонт реклама на ниски цени във и извън град София. Рекламата е ремонтирана по прецизен начин.

Монтаж на реклама, Ремонт на реклама

Височинни рекламни съоръжения

Височинните рекламни съоръжения като част от елементите на външната реклама са мощно средство за въздействие. Тяхна цел е продаважба на даден продукт или марка. Друга тяхна цел е да градят имидж на фирмата Ви не само пред настоящите клиенти и партньори, но и пред преминаващите хора. Все пак първото впечатление е много важно за бизнес контактите Ви. За да се постигне качествено цялостно брандиране, основна роля играе добрият монтаж. Същото важи и за поставянето само на един рекламен продукт на високо. Височинен монтаж на реклами се прави с много опит и точните инструменти, похвати и материали. Това е процес, който изисква както лични, така и професионални похвати и умения. Типизираните дейности, разделението на труда и нужната техника са ключът към успеха. Този тип дейност е изпитание за професионалните качества на монтажистите.

Какво е нужно за ремонт на реклама, монтаж и демонтаж

Демонтаж на светеща кутия с LED

При демонтажа на светеща кутия с LED осветление с големи размери тя въздейства с обема и размерите си на монтажниците. Необходими са мерки за безопасност, точна преценка на инструментите, които ще се ползват при работата. Също така е нужен опит, за да се съхрани в пълна изправност демонтираният продукт. Друг съществен момент е използваната химия, особено при демонтажа на различни типове фолиа, за да се заменят с други. При фолиране се използват препарати и допълнителни химични съединения.

Опит и точна преценка

Необходим е опит и разбиране на материята, професионализъм, който екипът на рекламна агенция ВИП Реклама е придобил през годините. Освен избор на точен инструментариум, подходящи материали, значение има и времето за монтаж или демонтаж. А за да се съкрати то максимално, обученият екип и точната преценка на необходимия персонал за извършване на услугата си казват думата. Трябва да се има предвид и предварителната подготовка, която е ключова за нормалното и бързо протичане на дадена поръчка като например – не може да се работи по дадена фасада, без тя да се обезопаси. Не може да се сложат светещи обемни букви, ако предварително не се разпробие фасадата или стената, където ще се монтират.

Значението на подхода

Какво предлагаме

Професионалният подход е от изключителна важност за качествена работа при този тип услуга. Не по-малко важна е безопасността около обекта. Професионална рекламна агенция ВИП Реклама предлага на своите клиенти бърз монтаж и демонтаж на всички видове външни височинни рекламни продукти, както и поддръжка на поставените от фирмата съоръжения. ВИП Реклама предоставя услугата монтаж с автовишка на външни реклами, изработени не само от нашата агенция, но и продукти на други фирми.

Демонтаж

Демонтажът с цел преместване на рекламния продукт или неговата профилактика – това са услуги, които също предлагаме на клиентите си.За наш клиент бе демонтирана светеща реклама с обемни букви с дължина над 12 метра, за да бъде преместена и монтирана на друг търговски обект. Процесът на монтиране се усложни поради факта, че монтажниците ни нямаха достъп до балконите на търговския обект, поради което беше избран начин на монтиране чрез вишка и въжета. Ремонтът и поддръжката на външната реклама за нас е неотделима част от общата ни работа по всеки проект. ВИП Реклама работи за Вас и Вашия бизнес!Този монтаж бе извършен съвместно с колегите от www.vipers.bg